आर्थिक नीति,वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति

आर्थिक नीति राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले अख्तियार गर्ने नीति नै आर्थिक नीति हो । मुलुकले आत्मसात् गरेको अर्थव्यवस्था अनुरुप आर्थिक उद्देश्यहरु हासिल गर्न समग्र आर्थिक क्षेत्र र क्रियाकलापहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयलाई यसले समेट्दछ । सरकारलाई आर्थिक वृद्धि,आर्थिक Read more